Spring til indhold

Reventlowsgade

Gaden er opkaldt efter godsejeren og politikeren Christian Ditlev Reventlow (1748-1827), der var en af hovedmændene bag processen for  at give bønderne bedre vilkår i slutningen af 1700-tallet.

Christian Ditlev Reventlow malet af Hans Hansen. Original på Reventlow-museet.
Christian Ditlev Reventlow malet af Hans Hansen. Original på Reventlow-museet.

Bondefrigørelsen har fået sit mindesmærke i Frihedsstøtten, der står på Vesterbrogade.

Den gennemførtes sammen med udenrigsminister A. P. Bernstorff og embedsmanden Christian Colbjørnsen, som har fået gaderne Bernstorffsgade og Colbjørnsensgade opkaldt efter sig i kvarteret.