Spring til indhold

Fortgård Allé

Vejen er opkaldt efter bondegården Fortgård, der havde navn efter >Kastrup Fort. Gården eksisterer ikke mere.

Ved vejen ligger 45 rækkehuse opført i 1933 af Dansk Folkeforsikrings Anstalts Haveboligselskab. De er tegnet af arkitekten Svend G. Højrup.