Spring til indhold

Strandlodsvej

Vejen har navn efter de små jordlodder, som bønder og husmænd i Sundbyøster havde i området ned mod stranden. Her kunne de have kreaturer på græs, men også hente tang, der blev brugt til gødning.

Lodderne ses tydeligt på kortet herunder fra 1906.

Den nordlige del af vejen blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, men først i 1920 blev vejen ført videre mod syd fra Øresundsvej.

Strandlodsvej blev fra tiden omkring 1. Verdenskrig udlagt til industriområde, ligesom Prags Boulevard.

På Strandlodsvej 15 lå Brdr. Henze’s Skruebolte- og Møtrikfabrik. Den var grundlagt 1881 af brødrene Th. og Aug. Henze og lå fra 1887 i Bragesgade. Efter at have overtaget en anden virksomhed i branchen købte man i 1941 en grund ved Strandlodsvej og opførte et omfattende anlæg fra slutningen af 1940’erne og frem til 1956. Administrationsbygningen fra 1955 lå ud mod vejen. Omkring 1960 havde virksomheden ca. 200 ansatte. I dag er bygningerne (billedet herover) revet ned.