Spring til indhold

Svinget

Vejens buede forløb forklarer dens navn.

I 1907 blev der anlagt en jernbaneforbindelse fra Københavns Godsbanegård til Amagerbro Station. Forløbet ses på kortet fra 1906 herunder.

Ad banen blev der bl.a. kørt med latrin til Kloakpumpestationen ved Herjedalsgade og gods til Amagerbanen.

Sporet gik via Islands Brygge, fulgte Njalsgade og slog derefter et sving, som nogle år senere blev en del af vejnettet i det nye Amagerbro-kvarter.

I datiden blev mange byplaner lavet med buede gadeforløb i stedet for vinkelrette, så jernbanesporets forløb kunne udnyttes til at give kvarteret et moderne præg.

Man kan stadig se jernbanesporets forløb på Svinget i græsarealet midt i vejen.