Spring til indhold

Ørestad Nord

Ørestad Nord (5)RES

Den nordlige det af Ørestad rummer først og fremmest store institutionsbyggerier.

I 1970’erne flyttede en del af Københavns Universitet ud på Amager Fælled. Bygningerne var oprindeligt midlertidige, men stod dog indtil 2011, da et omfattende nybyggeri gik i gang. Man havde troet, at byggeriet skule holde 10-15 år og derefter kunne bygningerne bruges som ulandsbstand.

Det var også planen, at >Rigsarkivet skulle være flyttet herud, men det kom i stedet til at ligge på  >Kalvebod Brygge.

I takt med udbygningen af Ørestad, er nye universitetsafdelinger kommet til. Nu ligger de fleste humanistiske uddannelser her sammen med bl.a. en del af Universitetsbiblioteket og IT-universitetet.

I bydelen ligger to kollegier. Bikubenkollegiet (billedet herover) er taget i brug 2006 og rummer ca. 100 boliger. Kollegiet er tegnet af arkitektfirmaet A.A.R.T.

Tietgenkollegiet (billedet herunder) er opført 2004-2005 og er tegnet af arkitektfirmaerne Lundgård og Tranberg Arkitekter.

På hjørnet af Rued Langgaards Vej og Amager Fælledvej ligger kontorbygningen Mikado House (billedet herunder). Den rummer en lang række virksomheder med ialt 700 ansatte, der deler en række fællesfaciliteter i bygningen. Huset er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema og opført 2008-2010.


Vejene i Ørestad Nord har navne efter danske forfattere og komponister. Den nord-sydgående vej langs kanalen hedder Emil Holms Kanal.

Her har Danmarks Radio sin adresse og vejen er da også navngivet efter Emil Holm (1867-1950), som var Danmarks Radios (dengang Statsradiofonien) første chef.

Omkring 2006 flyttede Danmarks Radio alle sine aktiviteter til DR-Byen i Ørestad. Tidligere havde DR haft til huse dels i RadiohusetRosenørns Allé og dels i TV-Byen i Søborg.

Hovedparten af DR-byen er tegnet af arkitektfirmaet Vilhelm Laurtizen, der også stod bag de to tidligere lokaliteter. Det tilhørende Koncerthus, med den karakteristisk blå facade, er dog tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel (1945 – ).

DSC_0902RES
Murstensskulpturen ved DR-byen station er udført af Per Kirkeby, der har lavet lignende skulpturer over hele Europa. Værket er uden funktion, men skal ses som et ”varsel om byen, når man kommer fra fælleden”.

 

Kærlighedsøen ligger på hjørnet af Vejlands Allé og Ørestad Boulevard på kanten af Amager Fælled kvarteret. Bjørn Nørgaard har lavet en ø af granit, som er en pavillon, omgivet af vand og midt på øen er der en lille sø med en høj granitsøjle i midten, hvor der fra toppen risler vand ned over søjlens former. Granitsøjlen er udsmykket med frugtbare kvindekroppe, der er hugget ud i granitten. Kunstneren siger om værket: ”Her kan man drømme sig væk fra byens kværn, en mental pause med en man holder af eller alene. ”