Spring til indhold

Carl Johans Gade

Gaden er opkaldt efter den svenske konge Carl Johan (eller Carl den 14.) (1763-1844).

Carl Johans Gade er anlagt omkring 1907 og husene er opført af entreprenøren Johan Frederik Adolphsen (1859-1917), som måske har sneget sit eget efternavn ind i navnet.

Det gælder måske også nabogaden Gustav Adolfs Gade, hvor han stod bag opførelsen af en del ejendomme.

Beboelsesejendommen Carl Johans Gade 8-14 er tegnet af arkitekten Hans Dahlerup Bertelsen (1881-1939).