Spring til indhold

Hvidtjørnevej

Flere veje i kvarteret har navne efter buske og træer.

Hvidtjørnevej blev anlagt i begyndelsen af 1920’erne.

Ved vejen ligger rækkehusbebyggelsen Hasselvænget, der blev opført omkring 1940. Den består af 38 huse i to plan, som alle har have både foran og bagved huset. Husene ligger på grunden mellem Thorupgård Allé, Hvidtjørnevej og Hasselvej.

Hasselvænget blev tegnet af arkitekterne Gunnar Milthers (1901-1995) og Kresten Kudsk Søndergaard (1886-1958). Det var ét af MIlthers første arbejder som arkitekt.

Han var inspireret af sin lærer ved Kunstakademiet, Kay Fisker, der i en artikel fremhævede Hasselvænget for et eksempel på, hvordan man kunne undgår monotoni i rækkehusbebyggelser. Søndergaard var inspireret af P. V. Jensen-Klint og Ivar Bentsen, som der ses et tydeligt aftryk af i Hasselvænget.

Bentsen arbejdede ofte med at bruges skiftevis røde og gule, håndstrøgne mursten, for dermed at opnår en dekorativ effekt i murværket.

Bebyggelsens udformning med de enkelte huses forskydning i forhold til hinanden, er også inspireret af Thorkild Henningsens rækkehuse på Vinløvsstien ved >Sallingvej m.m. i Vanløse. Her boede Kresten Søndergaard selv, mens Milthers boede i nærheden i en rækkehusbebyggelse på Hulgårdsvej, der var tegnet af arkitekten Povl Baumann.

Initiativet til bebyggelsen kom fra Knud Julius Hastrup (1866-1954), som siden 1883 havde en planteskole på arealet. Han havde også sin privatbolig her, men den blev revet ned, da Hasselvænget skulle bygges. Til gengæld flyttede Hastrup ind i ét af rækkehusene.