Spring til indhold

Langelinie

Da fæstningsværket Kastellet blev anlagt i 1600-tallet, havde dets bastioner en uregelmæssig, savtakket form. Mod land gik der en vej mellem de indre og ydre volde, der hed Smedelinien. Ud mod havnen havde fæstningsværket en mere lige side, som kaldtes for Lange Linie.

Allerede før Kastellet blev bygget, gik her en dæmning, der bar navnet Lange Linie, der var anlagt i forbindelse med Sankt Annæ Skanse, som lå her for at beskytte havenindløbet.

I midten af 1800-tallet blev der åbnet for, at publikum kunne passere her forbi ad en sti.

Tegning af Emil Liebert i Illustreret Tidende 1869-70.
Promenadestien langs Langelinie. Tegning af Emil Liebert i Illustreret Tidende 1869-70.

Stien blev et yndet uflugtsmål for københavnerne, og i forbindelse med etableringen af Københavns Frihavn i 1890’erne, blev der anlagt en park langs med vandet.

Langelinieparken, der strækker sig langs Kastellet, blev projekteret af landskabsgartner H. A. Flindt (1822-1901).

Parken strækker sig fra Nordre Toldbod, langs Langelinievej til frihavnen, hvor stien fortsætter som Langelinie Allé.

Turister ved Langelinie.
Turister ved Langelinie.

I parken er opsat flere statuer og monumenter. Den verdensberømte statue Den Lille Havfrue, udført af billedhuggeren Edvard Eriksen (1876-1959) i 1913. Statuen var en gave fra brygger Carl Jacobsen.

Ved Langelinie ligger restauranten Langeliniepavillonen, der oprindeligt blev drevet af Dansk Forening for Lystsejlads.

I den sydlige del af parken står et monument over søhelten Ivar Huitfeldt (herover). Kvinden på søjlen er sejrsgudinden Victoria. Det er opstillet i 1886 og udført af arkitekten Vilhelm Dahlerup og billedhuggeren Ferdinand Edvard Ring (1829-1886), til minde om slaget i Køge Bugt i 1710.

Monumentet for kong Frederik den 9. (herunder), er udført af billedhuggeren Knud Nellemose i 1982 i tiåret for kongens død og 35 år efter han blev konge. Han var på mange måder uformel og ligefrem, og derfor står han ikke på piedestalen, men foran den med hatten i hånden.

Monumentet står i Langelinieparken ikke langt fra Nordre Toldbod, hvor Frederik gik i land i 1935 med sin hustru Ingrid, da de kom til København efter deres bryllup i Stockholm.

Monumentet for prinsesse Marie (herunder) er udført af Carl Martin-Hansen (1877-1941) og Carl Brummer (1864-1953) og opstillet 1912.

Marie var gift med Christian den 9.’s søn, prins Valdemar. Hun gjorde en stor, velgørende indsats for søfolk og deres enker.

Derfor sidder en sømandsenke med sit barn på soklen.