Spring til indhold

Henrik Gerners Plads

Henrik Gerner (1742-1787) var skibsbygger og stod for skibsværftet på Holmens.

Jens Juel: Kommandørkaptajn Henrik Gerner, 1785 (SMK).

Pladsen blev navngivet i 1997.

Ved pladsen ligger administrationsbygningen for søminevæsenet.

Ved pladsen står en galionsfigur fra linjeskibet DANNEBROG, der blev søsat i 1850.

Ved pladsen står også en mindesten, for personel fra Søværnet, som faldt under Besættelsestiden.