Spring til indhold

Monrads Plads

Pladsen har navn efter statsminister D. G. Monrad, der også har givet Monrads Allé navn.

Monrads Plads blev navngivet i 2010 efter én af Grundlovens skabere, og intentionen var at pladsen kunne bruges til f.eks. grundlovsfester.

Fra pladsen udgår den nord-sydgående cykelrute til Frederiksberg og Nørrebro.