Utterslev Mose

Kort over Utterslev Sø. Udarbejdet af C. Stricker, 1764. (Københavns Stadsarkiv)
Kort over Utterslev Sø. Udarbejdet af C. Stricker, 1764. (Københavns Stadsarkiv).

Det vidtstrakte moseområde mellem landsbyerne Husum, Brønshøj, Utterslev og Søborg var i middelalderen ejet af Utterslevgård.

I 1500-tallet kongens bevågenhed forlangte kong Frederik den 2., at mosen blev renset op, så der kunne fanges fisk i søvandet til hans middagsbord.

Udsnit af kort over Københavns Omegn. Udarbejdet af Generalstaben, 1852. (Det Kgl. Bibliotek)
Udsnit af kort over Københavns Omegn. Udarbejdet af Generalstaben, 1852. (Det Kgl. Bibliotek).

Fra 1600-tallet indgik søen i vandforsyningen til København. Vandet ledtes via en sluse i den østlige ende gennem render til Emdrup Sø og videre ad Lygteåen og Ladegårdsåen til Peblingesøen.

Helt frem til 1859 indgår søvandet fra Utterslev Mose i Københavns drikkevandsforsyning og først i 1959 ophører brugen af mosevand til industrielle formål.

I 1930’erne starter arbejdet med at omdanne mosen til en naturpark, der indvies i 1945.

I 1960’erne og 1970’erne rammes mosen af forurening, fordi spildevand fra Gyngemoseværket ledes urenset ud.

Efterhånden får man dog styr på forureningen og i 2000 bliver hele området naturfredet.