Spring til indhold

Vesterled

Vejnavnet har ikke nogen lokal tilknytning. Vesterled er en gammel, romantisk betegnelse for de landområder, der ligger mod vest.

Vesterled er navngivet sammen med Østerled, som ligger i samme kvarter, hvor vejene blev anlagt omkring 1917.

Vesterled ligger omtrent, hvor kystlinjen gik før i tiden.