Spring til indhold

Applebys Plads

DSC_0192 RES
Pladsen er opkaldt efter Peter Appelby – også kaldet ”engelskmanden”.

Han var en skotsk skibsbygmester, der blev indkaldt af Søværnet fra 1737, for at han kunne forsyne flådens skibe med tovværk. Det gav surhed i det københavnske rebslagerlaug.

Langs den nuværende Langebrogade anlagde han en reberbane og opførte boliger til sine arbejdere. De blev senere overtaget af Jacob Holm (der er omtalt under Jacob Holms Gade), og fik navnet Holms Huse.

Han købte også store arealer i området mellem Christians Kirke og Langebrogade. Her opstod Appelbys Plads, hvor han også anlagde et skibsbyggeri.

Den oprindelige Appelbys Plads må have ligget omtrent hvor David Balfoursgade ligger i dag. Men Appelbys Plads er nu et vejnavn på den anden side af kanalen, i det nybyggeri der ligger på den grund, hvor De Danske Sukkerfabrikker tidligere lå.