Spring til indhold

Applebys Plads

Pladsen er opkaldt efter Peter Appelby – også kaldet ”engelskmanden”.

Han var en skotsk skibsbygmester, der blev indkaldt af Søværnet fra 1737, for at han kunne forsyne flådens skibe med tovværk. Det gav surhed i det københavnske rebslagerlaug.

Udsnit af Sterms kort over Christianshavns Kvarter, 1841 (Københavns Stadsarkiv). Værtsområdet hedder nu Holms Plads og den lange række med arbejderboliger ses på skrå i venstre halvdel af kortet.

Langs den nuværende Langebrogade anlagde han en reberbane og opførte boliger til sine arbejdere. De blev senere overtaget af Jacob Holm og fik navnet Holms Huse.

Han købte også store arealer i området mellem Christians Kirke og Langebrogade. Her opstod Appelbys Plads, hvor han også anlagde et skibsbyggeri.

Louise Ravn-Hansen: Fra Engelskmandens Plads, Christianshavn. Radering, 1883 (SMK).

Den oprindelige Appelbys Plads må have ligget omtrent hvor David Balfoursgade ligger i dag.

Men Appelbys Plads er nu også navnet på en nyere bebyggelse på den anden side af kanalen, der ligger på den grund, hvor De Danske Sukkerfabrikker tidligere lå.

Midt i den moderne bebyggelse står skulpturen “Sømærket” (herunder), der er udført af Freddy Fraek og opstillet i 1996.