Spring til indhold

Junggreensvej

Flere veje i denne del af Frederiksberg er opkaldt efter fremtrædende sønderjyder.

Jens Peter Junggreen (1827-1866) var politiker og sad som den danske nordslesvigeres repræsentant i den tyske rigsdag i Berlin.

Jens Peter Junggreen (Det Kgl. Bibliotek).

Junggreensvej er anlagt omkring 1920 og primært bebygget med villaer.

På hjørnet af Peter Bangs Vej ligger et ejendomskompleks (herunder) opført 1936. Det er tegnet af arkitekten Alfred Skjødt-Petersen (1897-1979).

På Junggreensvej ligger Flintholm Kirke.