Tranegårdsvej

Tranegården var en bondegård, der i 1700-tallet lå omtrent, hvor >Charlottenlundvej går i dag.

Gården brændte i 1768 og blev ikke genopbygget.

Langs Tranegårdsvej lå avlsbygningerne til Øregård.

På hjørnet af Tranegårdsvej og Strandvejen lå villaen Rigihus. Den blev i 1890 revet ned og erstattet af beboelsesejendommen Rigihus.