Spring til indhold

Overbyes Allé

Ulrich Peter Overby (1819-1879) var forfatter og blev mest kendt for at skrive teksten til socialistmarchen “Snart dages det brødre”.

Husene langs Overbyes Allé er bygget omkring 1904 efter tegninger af arkitekten Julius Bagger (1856-1934). De blev bygget af Valby og Omegns Byggeforening, og bebyggelsen omfatter i alt 100 ejendomme i to-tre etager.

Måske er vejnavnet en hilsen til foreningens stiftere, der var socialdemokrater fra Valby.

Postkort – 1904 (Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv).

Byggeforeningen består af flere typer huse, som dog er relativt ensartede. På grund af deres farve kaldes foreningen for “Den Røde By”.

Beboerne var i begyndelsen fortrinsvis medarbejdere fra bryggeriet Carlsberg og på Valby Gasværk. Husene blev udlejet og overgik til eje i 1925, da byggesummen var betalt.

Byggeforeningshusene ligger foruden på Overbyes Allé på J. P. E. Hartmanns Allé, Christen Bergs Allé og Traps Allé.

De er alle opført på jord, der hørte til gården Sankt Hans Minde.

Midt i bebyggelsen, mellem Traps Allé og J. P. E. Hartmanns Allé blev der opført en forretningsbygning.