Segelckesvej

Vejen har navn efter professor ved LandbohøjskolenThomas Riise Segelcke (1831-1902).

Segelcke var især kyndig på mejeribrug og var med i uddannelsen af mejerister.

Thomas Riise Segelcke. Foto i Det Kgl Bibliotek.

Segelckesvej blev anlagt omkring år 1900 og navngivet i 1904. Den er som den øvrige del af kvarteret bebygget med store villaer.

Herunder ses et eksempel på en villa på Segelckesvej 4, der blev opført omkring 1906 for Einar Kornerup efter tegning af arkitekt E. W. Marston. Kornerup etablerede sig på dette tidspunkt som murermester og senere leder af sit eget entreprenørfirma. Marston tegnede også den næste identiske villa på Segelckesvej 1.