Spring til indhold

Sortedam Dossering (Østerbro)

Navnet dossering kommer af det franske ord dos, der egentlig betyder ryg, men i denne sammenhæng bruges om en vej, der går på et dige eller en forhøjning.

Sortedamssøen – eller blot Sortedammen – er navnet på den ene af de store søer, som opstod i 1600-tallet ved at Ladegårdsåen blev opstemmet. Formålet var at danne et vandreservoir, der skulle forsyne københavnerne med drikkevand.

Christen Købke s maleri “Udsigt fra Dosseringen mod Sortedamssøen” fra 1836 (Statens Museum for Kunst).

Dosseringen blev i 1800-tallet anlagt langs med blegdammene, der strakte sig mellem søen og Blegdamsvej.

Tidligere var her ikke nogen vej, men ned til søen lå enkelte ejendomme. Her boede f.eks. maleren Christen Købke, der brugte søbredden som motiv til flere af sine billeder.

Tidligere lå flere villaer langs søen, men i dag er kun et par tilbage. Sortedam Dossering 53-55 er tegnet af arkitekten Georg Møller (1840-1897) i 1869 og opført for en fabrikant. Det fredede anlæg er næsten et helt landsted, med hovedbygning og to sidefløje.

Langs søbredden ligger flere markante bygninger, f.eks. et par stiftelser.

Sortedam Dossering 59 var Kronprins Frederik og kronprinsesse Louises Stiftelse (billedet herover). Det trefløjede anlæg blev tegnet af arkitekt Ludvig Knudsen for den danske frimurerorden i 1900. I dag er bygningskomplekset slmindelig beboelse.

I Sortedam Dossering 85 ligger Soldenfeldts Stiftelse som blev oprettet af brødrene Soldenfeldt i 1894. Den firelængede bygning er opført efter tegninger af arkitekten Herman Bogøe Storck (1839-1922) i en stil der er inspireret af italiensk renaissance. Huset er fredet.

Formålet var at skaffe boliger dels til “værdige og trængende aldrende Lærerinder, Husjomfruer, Syjomfruer og andre Fruentimmer i lignende Stillinger, som have Ophold her i Staden”, dels til tjenestepiger i København.

På facaden til Soldenfeldts Stiftelse har billedhuggeren Carl Aarsleff udført medaljoner, der illustrerer de dyder, som de kvindelige beboere gerne skulle besidde. Her f.eks. kærligheden.

I Sortedam Dossering 97 lå oprindeligt den private Hanne Adlers Fællesskole, der senere blev omdannet til Sortedam Gymnasium. Bygningen er opført efter tegninger af arkitekt Johannes Magdahl Nielsen (1862-1941).

Sortedams Dossering syd for Fredensgade er beskrevet her.