Spring til indhold

Gustav Adolfs Gade

Gaden har sit navn efter den svenske konge Gustav Adolf (1594-1632).

Gustav Adolfs Gade blev anlagt omkring 1903, og en del af husene er opført af entreprenøren Johan Frederik Adolphsen (1859-1917), som måske har sneget sit eget efternavn ind i gadenavnet.

Adolphsen stod også bag opførelsen af ejendommene i nabogaden Carl Johans Gade.