Spring til indhold

Brønshøj Torv

Udsnit af kort over Københavns Omegn. Generalstaben, 1852. (Det Kgl. Bibliotek).

Tidligere var det egentlige centrum i landsbyen Brønshøj gadekæret, der i dag ligger ud mod Krabbesholmvej.

Landsbyens gårde lå rundt om den åbne plads med gadekæret, der lå hvor torvet er i dag.

Torvet blev først etableret, da sporvognslinjen kom til Brønshøj i begyndelsen af 1900-tallet.

Ved torvet ligger Brønshøj Rytterskole. Skolen blev bygget i 1720’erne og var skole for børn i denne del af det københavnske rytterdistrikt, som leverede soldaterne til kongens hær.

Skolen havde mange børn, for foruden Brønshøj dækkede den Emdrup, Utterslev, Husum og Vanløse. I 1842 var elevtallet over 100. Derfor blev skolen udvidet flere gange, senest i 1893 med en fløj mod nord.

Skolebygningen blev til gengæld forkortet i 1929, så sporvognen kunne passere forbi.

I 1900 blev der opført en ny skolebygning syd for den gamle. Det er den, der i dag kaldes “Brønshøj Gamle Skole”. Rytterskolen fungerede fra 1904 til 1939 som bibliotek. I en årrække lå her Brønshøj Museum, og i dag bruges bygningen til udstillinger og spejderlokaler.

Den nye skole blev tegnet af Christian Klingsey (1850-1937). Rytterskolen var dog stadig i brug indtil 1923, hvor Brønshøj Skole på Nordfeldvej åbnede.

Foran rytterskolen er lagt en stensætning, som illustrerer omfanget af militærlejren Carlstad, som den svenske hær anlagde i Brønshøjområdet under krigen i 1657-1660. (Se nærmere under Svenskelejren).

Kunstneren John Cornelius Rægaard Andreasen udformede i 2009 en skulptur, der illustrerer de telte, som soldaterne i Carlsted boede i. Skulpturen blev opstillet i anledning af 350-året for svenskernes storm på København.

Fra 1972 lå på torvet et vandbassin, som oprindeligt havde været opsat på Københavns Rådhusplads som en del af dragespringvandet. Bassinet blev taget ned igen i 2000.

I stedet er der i flisebelægningen nedlagt en slags mindetavle for Brønshøjs indlemmelse i København. Denne begivenhed er også markeret med en mindesten ved gadekæret. Den blev opstillet i 1930.

I den sydlige ende af torvet ligger stadig en rest af Brønshøj landsbys gamle gadekær. I begyndelsen af 1930’erne blev kæret omgivet af et lille parkanlæg.

På torvets vestlige side lå traktørstedet Grøndalshuset. Det blev revet i 1930.