Spring til indhold

Borgmester Godskesens Plads

Marius Godskesen (1861-1937) var sagfører og valgt som borgmester på Frederiksberg fra 1919 til 1936. Han var desuden medlem af Landstinget.

Marius Godskesen. Foto af Lars Peter Elfelt (Det Kgl. Bibliotek).

Indtil 1937 var pladsen en del af >Samfunds Allé.

Parkanlægget på pladsen blev anlagt i 1918.

På pladsen står skulpturen “Dansen”, der er udført af billedhuggeren Johannes Bjerg (1886-1955). Den blev opstillet i 1938.