Spring til indhold

Kalkbrænderihavnsgade

I 1731 blev der anlagt et anlæg til fremstilling af brændt kalk omkring hvor Nordhavn Station ligger i dag. Kalken blev anvendt som byggemateriale.

Kalkbrænderiet lå ved Gammel Kalkbrænderi Vej og havde sin egen havn, der lå hvor Københavns Frihavn blev anlagt i 1890’erne.

På grund af frihavnen, var det nødvendigt at anlægge en ny havn til kalkbrænderiet. Den kom til i 1890’erne.

Som adgangsvej opstod Kalkbrænderihavnsgade, som muliggjorde kørende trafik til havnen, uden at den skulle krydse jernbanelinjen.

Opfyldningen i Svanemøllebugten i årene omkring 1. Verdenskrig, og hertil blev der blandt andet brugt jord fra udgravningen af tunnellen til Boulevardbanen.

Ved Kalkbrænderihaven ligger Svanemølleværket.