Kalvebod Fælled

k70RES

Oprindeligt gik Amagers vestkyst omtrent i kanten af Ørestad. Kortet herover fra 1843 viser kystlinjen.

Under 2. Verdenskrig gik man i gang med et omfattende inddæmningsarbejde, hvor omkring 2.000 hektar nyt land blev indvundet. Ét af formålene var at skabe beskæftigelse, og undgå af danske arbejdere blev sendt til tvangsarbejde i Tyskland.

Mellem 1943 og 1984 var fælleden sammen med Amager Fælled (der ligger nord for >Vejlands Allé) militært øvelsesområde.

I dag er det et naturområde, der har en udstrækning på to gange så stor som Jægersborg Dyrehave nord for København.

Der har dog indtil 2010 været begrænsninger i adgangen visse steder, pgra. ueksploderet ammunition. Hele den sydvestlige del af området er stadig lukket for publikum, fordi her er fuglereservat.

I de senere år er diget rundt om det inddæmmede område gjort højere, så kommende oversvømmelser kan forhindres.

På den sydøstlige del af Kalvebod Fælled vokser der birkeskov. Den er ikke plantet med vilje, men sået af frø som er båret med vinden fra svenske birketræer. Skoven opstod allerede i 1950’erne. birkestammer.

Skoven hedder Pinseskoven, fordi en opsynsmand holdt pinsefrokost med familien mellem birketræerne.

Det er planen, at pinseskoven får lov at blive urørt, så den ikke vedligeholdes. Der betyder f.eks. af udgåede træer får lov at blive liggende.