Spring til indhold

Kalvebod Fælled

k70RES

Oprindeligt gik Amagers vestkyst omtrent i kanten af Ørestad. Kortet herover fra 1843 viser kystlinjen.

Under 2. Verdenskrig gik man i gang med et omfattende inddæmningsarbejde, hvor omkring 2.000 hektar nyt land blev indvundet. Ét af formålene var at skabe beskæftigelse, og undgå af danske arbejdere blev sendt til tvangsarbejde i Tyskland.

Mellem 1943 og 1984 var fælleden sammen med Amager Fælled (der ligger nord for Vejlands Allé) militært øvelsesområde.

I 1943 blev der bygget et 14 km langt og fire meter højt dige rundt om inddæmningen, så man kunne pumpe vandet ud af det ca. 20 kvadratkilometer store areal, der blev tørlagt på bare et par måneder. I 2012 blev diget forhøjet til næsten seks meter.

I 1952 blev den sydvestlige del udlagt som fuglereservat. Det blev fredet i 1990.

I dag er det et naturområde, der har en udstrækning på to gange så stor som Jægersborg Dyrehave nord for København.

Der har dog indtil 2010 været begrænsninger i adgangen visse steder, pgra. ueksploderet ammunition. Hele den sydvestlige del af området er stadig lukket for publikum, fordi her er fuglereservat.

På den sydøstlige del af Kalvebod Fælled, vokser der en birkeskov. Den er ikke plantet med vilje, men sået af frø, som blev båret med vinden hertil fra svenske birketræer. Vi har altså et lille stykke Sverige på Amager!

Skoven opstod allerede i 1950’erne på det inddæmmede område og hedder “Pinseskoven”, fordi det var her en opsynsmand hvert år holdt pinsefrokost med familien mellem birketræerne.

Det er planen, at pinseskoven får lov at blive urørt, så den ikke vedligeholdes. Der betyder f.eks. af udgåede træer får lov at blive liggende.