Spring til indhold

Sjæleboderne

DSC_0197 RES
Tidligere lå de to gader Store- og Lille Brøndstræde i området (se nærmere under Lønporten), og her lå de såkaldte Sjæleboder, som var boliger hvor fattige kunne bo billigt eller gratis.

Det fortælles, at husene var skænket af en rig enke, der med sin gave håbede, at hendes sjæl kunne slippe gennem skærsilden.

I begyndelsen af 1700-tallet var de stærkt forfaldne. Ved den store brand i København i 1728 blev boderne også flammernes bytte, men genopførtes og lagt sammen under navnet Brøndstrædes Hospital. Hospitalet kaldtes også for “De Fattiges Sjæleboder”.

Ved saneringen af kvarteret omkring 1911, opstod to nye gader, Sjæleboderne og Lønporten.