Spring til indhold

Drejervej

Mange veje i Nordvestkvarteret er opkaldt efter embeds- eller stillingsbetegnelser. En drejer er en håndværker, der arbejder med træ.

Vejene i trekanten mellem Lygten, Frederiksborgvej og Rentemestervej har tidligere haft et noget andet forløb end i dag.

Drejervej hed indtil 1930’erne Dagmarsvej. De første veje i kvarteret havde navne med relation til kongehuset. Vejnavnet kan hentyde til den Dagmar, der var Valdermar Atterdags dronning.

Lige syd for Dagmarsvej gik Thyrasvej, der nu er nedlagt. Thyrasvej hed også Kandestøbervej.

På Drejervej 6 ligger Kirkens Korshærs værested, der kaldes “Hotel Jens” (herunder). Bygningen er opført i 1942

Den store bygning på Drejervej 15 var opført til Det Tekniske Selskabs skole, men bruges i dag af Pinsebevægelsen.