Spring til indhold

Teglholmsgade

Omkring 1920 blev der anlagt en kunstig ø i Kalvebodløbet, så >Københavns Havn kunne udvides.

Øen fik navnet Teglholmen efter Frederiksholms Teglværker, der lå i nærheden. Værket var grundlagt i 1871 ved ejendommen Frederiksholm.

Teglværkshavnen var oprindeligt en del af teglværkets lergrave. En kalkgrav, der hørte til værket, er bevaret ved Louis Pios Gade.

I årene efter 1. Verdenskrig flyttede teglværket til Nordsjælland, og lergraven ved Teglholmen blev fra 1916 overtaget af Københavns Havnevæsen, som anlagde et havnebassin.

Teglholmsgade blev den primære adgangsvej til virksomheder og kajanlæg på Teglholmen.

På Teglholmen anlagde Burmeister & Wains skibsværft et stort jernstøberi (se nærmere under Støberigade).

I dag ligger B & W’s udviklingsafdeling for motorer stadig på Teglholmen, som den sidste del af den engang så omfattende virksomhed.

Foran bygningen er opstillet en del af en skibsskrue, som minde om den omfattende produktion af skibe, som firmaet havde gennem mange år.

På Teglholmsgade 2 lå H. Hollesen, Radiatorfabrik, der var grundlagt 1928, privat firma. Omkring 1960 havde virksomheden ca. 450 ansatte.

Bebyggelsen Teglholms Brygge ligger ud mod Teglværkshavnen.

Tæt på Vasbygade ligger dels en kontorbygning for Ankestyrelsen (herover), dels den store erhvervsejendom for teleselskabet TDC (herunder).