Spring til indhold

Olufsvej

Ved siden af Brumleby, der blev bygget i 1850’erne efter koleraepidemien i København, udstykkede vinhandler Oluf Bang Winge (1785-1867) nogle år senere en række byggegrunde.

Winge havde købt arealet af gartner J. E Ohlsen, hvis gartneri lå på den østlige side af Østerbrogade. Tidligere havde der ligget et salpeterværk i området.

Winges ejendom på Øster Allé. Foto af Thomas Nielsen Møller, 1887 (Det Kgl. Bibliotek).

Winge boede i en ejendom, der lå hvor elektricitetsværket på Øster Allé er i dag.

På grundene opførte Arbejdernes Byggeforening i midten af 1870’erne 49 huse, tegnet af arkitekten Frederik Bøttger (1838-1920).

Tegning til arbejderboliger på Olufsvej, 1878 (Det Kgl. Bibliotek).

Én af foreningens initiativtagere var lægen Ferdinand Frederik Ulrik, der havde besøgt arbejderbyer i England. F.eks. havde han set arbejderboliger i industribyen Rochdale, der kom til at tjene som forbillede for de boliger, foreningen fik opført i København.

Bøttger tegnede også byggeforeningshuse andre steder i København, f.eks. i Kartoffelrækkerne, Humleby og ved Kildevældsgade.