Olufsvej

Ved siden af Brumleby, der blev bygget i 1850’erne efter koleraepidemien i København, udstykkede vinhandler Oluf Bang Winge (1785-1867) nogle år senere en række byggegrunde.

På grundene opførte en byggeforening i 1870’erne 49 huse, tegnet af arkitekten Frederik Bøttger (1838-1920).

Bøttger var også manden bag byggeforeningshuse andre steder i København, f.eks. i Kartoffelrækkerne og ved Kildevældsgade.