Spring til indhold

Fiskerihavnsgade

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev der anlagt en mindre fiskerihavn her. På kortet herunder fra 1906 ses den som en mole, der er bygget ud i vandet.

Efterhånden blev der ved opfyldning anlagt en større kunstig ø med havnemoler.

I 1927 fik Fiskerihavnsgade sit navn.

I Fiskerihavnsgade lå ophugningsfirmaet Petersen & Albeck (senere Uniscrap). Firmaets bygning fra 1917 er bevaret.

Helt ude for enden af gaden, lå en pumpestation, der er kendt under navnet “Druknehuset” (billedet herunder er fra 2011). Dens funktion som sådan er dog usikker. Bygningen er planlagt bevaret og er midlertidigt nedtaget, mens byggeriet af Engholmen står på.