Spring til indhold

Thorvaldsens Museum


Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) indledte sin karriere i Danmark, men tilbragte 40 år i Rom.

Christoffer Wilhelm Eckersberg: Bertel Thorvaldsen. 1914. (Akademiraadet).

I 1838 vendte han tilbage til Danmark, og skænkede sine værker til byen København – mod at der blev indrettet et museum for ham. Med donationen fulgte os midler til at etablere museet for.

Christoffer Wilhelm Eckersberg: Thorvaldsen ankommer til Københavns Red 17. september 1838. 1839. (Thorvaldsens Museum).

Man diskuterede placeringen af museet, og bl.a. blev Kongens Have foreslået.

Men man endte med at ombygge den tidligere vognremise ved Christiansborg Slot og indrette den til museum for Thorvaldsens værker.

thorvaldsens-museum-efter-trap-3-res

Der blev lavet flere forslag og samlet penge ind til opførelse af museet, som blev tegnet af arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856). 

Han lod sig inspirere af udenlandske arkitekter, f.eks. den tyske Friederich Schinkel, men har også tilsat romerske elementer, f.eks. bygningens okkergule farve.

I den indre gård er der dekorationer med motiver fra det antikke rom, med stridsvogne, palmer osv.

Opførelsen skete i årene 1839-1848, men da stod værdigt i 1848 var Thorvaldsen død. Han blev begravet midt i museet.


Museet var Danmarks første offentligt tilgængelige museum. Her kunne publikum se et udvalg af Thorvaldsens færdige værker, men også skitser og forarbejder.

En hel sal blev indrettet til gipsafstøbninger af de statuer m.m., som Thorvaldsen udførte til andre lande.

En anden sal (herover) rummer modeller af Thorvaldsens apostelfigurer, som står i Vor Frue Kirke.

På bygningens facade sidder friser, der skildrer modtagelsen af Thorvaldsen i 1838 og transporten af hans værker til museet. 

Friserne udført af Jørgen Sonne (1801-1890) og senere restaureret ved Axel Salto.

Der er dog en række personer med, som ikke var med til begivenheden, men som kunstneren måske mente, burde have været der. Bagest i optoget ses i øvrigt borgmester Julius Hansen, som var museets bestyrelsesformand, da frisen blev frisket op i 1950’erne.

På friserne ind mod Prins Jørgens Gård optræder også de arbejdsmænd, som havde det hårde arbejde med at flytte de tunge skulpturer fra skibet i land.

På museets tag er skulptur, der forestiller sejrsgudinden Victoria med et firspand, som udtryk for Thorvaldsens succes og berømmelse. Figuren er udført af Thorvaldsens elev H.W. Bissen efter en skitse af Thorvaldsen og skænket af kong Christian den 8.

Foran museet ud mod Vindebrogade ligger Bertel Thorvaldsens Plads.