Spring til indhold

Stengade

Forklaringen på gadenavnet er usikkert, men det skyldes formentlig at gaden tidligt var belagt med brosten – måske i modsætning til andre tidlige gader på Indre Nørrebro.

En anden udlægning, at der i gaden var grunde ejet af en boghandler Steen, er nok ikke så sandsynlig.

Stengade fik sit navn i 1858. Navnet blev dog kun brugt mellem Korsgade og Baggesensgade, mens den sidste det ud mod Nørrebrogade, kaldtes Nørrebrostræde. På billedet herover ses Nørrebrostræde ses fra Stengade med Nørrebrogade i baggrunden.

I Stengade ligger de fredede industribygninger, der har været brugt af Rud. Rasmussens snedkerier næsten siden firmaets grundlæggelse i 1875. Fabrikken blev i 2007 udpeget som én af de 25 mest betydningsfulde industriminder i Danmark.

I Stengade blev der i 1970’erne gennemført omfattende saneringer af de gamle ejendomme i kvarteret. På hjørnet af Baggesensgade blev der i 1973 anlagt en byggelegeplads på et areal, der endnu ikke var bebygget med boliger. “Byggeren” som den hed, blev populær blandt børn og unge, og det kom til gadekampe, da myndighederne ville rydde pladsen.

Et par år tidligere havde de såkaldte “slumstormere” besat en tidligere fabriksbygning i Stengade 50. Den blev indrettet til en forsamlingsbygning under navnet Folkets Hus.

Tidligere havde der på Jagtvej også været et Folkets Hus, men det var i 1950’erne flyttet til Vesterbro. Huset i Stengade eksisterer fortsat som et selvstyrende kulturhus for Nørrebro.


Også bygningen Stengade 30 blev besat i 1970’erne. Den var oprindeligt opført for Malerforbundet i 1936 og er med sin funkisstil atypisk for denne del af Nørrebro. Efter besættelsen af huset blev det især brugt som spillested, og eksisterer fortsat som centrum for koncerter m.m. under navnet Spillestedet Stengade.