Spring til indhold

Kleinsgade

Gaden er opkaldt efter justitsminister Christian Sofus Klein (1824-1900). Det er imidlertid i hans egenskab af formand (overpræsident) for Københavns Borgerrepræsentation i årene 1891-1899, at han har fået et vejnavn.

Klein havde iøvrigt tidligere afløst Ernst Emil Rosenørn, der har givet navn til Rosenørns Allé på posten.

Christian Sofus Klein. Foto af H. A. C. Hohlenberg i Det Kgl. Bibliotek.

Den ganske korte gade ligger i en lille lomme af Nørrebro, som skærer sig ind i Frederiksberg Kommune syd for Åboulevard. I området ligger også Julius Thomsens Gade og Herman Triers Plads.

Her lå tidligere Københavns Ladegård og først da dens bygninger endeligt blev nedrevet i 1920’erne, kunne dens grund bebygges.