Julius Thomsens Gade

Vejen har navn efter videnskabsmanden Julius Thomsen (1826-1909). Han var blandt meget andet direktør for Polyteknisk Læreanstalt.

Julius Thomsen. Foto af Hansen og Weller (Original i Det Kgl. Bibliotek)

Thomsens fag var kemi, som han underviste i på Københavns Universitet. Desuden arbejdede han med idéen om at udvinde råstoffet kryolit på Grønland. Han var med til at grundlægge Kryolitfabrikken Øresund ved Strandboulevarden.

På Julius Thomsens Gade ligger Radiohusets koncertsal (se nærmere om Radiohuset under Rosenørns Allé).