Spring til indhold

Hørsholm Kirke

Hørsholm Kirke har en helt usædvanlig beliggenhed på en ø i dammen, der tidligere omgav det nu forsvundne Hirschholm Slot.

Slottet blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet, og kirken blev opført på, hvor slotspladsen lå.

Kirken blev tegnet af arkitekten C. F. Hansen (1756-1845) og taget i brug i 1822. Den har mange ligheder med Vor Frue Kirke i København, som C. F. Hansen havde tegnet nogle år før.

Tidligere havde menigheden måtte bruge Birkerød Kirke, selv om der på Hirschholm slot var et kapel. Efter 1800 fik sognebørnene dog lov at bruge det i en kort årrække, indtil det måtte nedrives ligesom slottet.

Kirkens døbefont stammer fra det gamle slotskapel. Og forbindelsen til Vor Frue Kirke i København understreges af, at der bag alteret er indmuret et relief, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen oprindeligt udførte dertil.

Til kirken hører en kirkegård, der ligger sydøst for slotsparken.

Kirkens tårn er ganske lille og har på alle sider rundbuede åbninger ind til kirkeklokken.