Spring til indhold

Scherfigsvej

Den blinde villavej er opkaldt efter én af grundejerne, Christian Adolf Scherfig (1800-1880).

Christian Adolf Scherfig. Foto af I. W. Tegner og Kittendorffs 1850. Det Kgl. Bibliotek.

Grundene blev udstykket omkring 1. Verdenskrig.

Vejen var oprindeligt tænkt at skulle forbindes med Strandpromenaden, men i stedet anlagdes vejen Strandøre som forbindelse til Strandvejen.

Ved Scherfigsvej blev der i 1950’erne opført et bygningskompleks for den europæiske administration af FNs verdenssundhedsorganisation WHO.

Bygningerne blev tegnet af arkitekterne Thomas Havning (1891-1976) og Svenn Eske Kristensen (1905-2000).

WHO disponerede desuden over flere villaer i området, f.eks. en større villa på Strandpromenaden, der var indrettet til bibliotek.

Med undtagelse af én (herover), er WHO’s bygninger er i dag revet ned og organisationens kontorer samlet i Nordhavn.

På grunden er i 2014 i stedet opført et lejlighedsbyggeri, Scherfigs Have, som er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects.