Spring til indhold

Havneparken

Da havneaktiviteterne på Islands Brygge efterhånden forsvandt i 1970’erne, tog en beboergruppe initiativ til at omdanne de gamle kajanllæg og oplagspladser langs havnen til en park.

I 1984 begyndte realiseringen af idéen og anlægget af Havneparken begyndte. I 1995 overtog Københavns Kommune arealet, og fik sin nuværende udformning, der er blevet til med Poul Jensen som arkitekt.

Enkelte bygningsværker fra Islands Brygges fortid som industriområde er bevaret. Tæt ved Langebro ligger en tidligere kontorbygning for firmaet Carl Nielsen A/S, der havde oplag af sand, grus m.m., hvor Havneparken er i dag.

Enkelte spor er stadig bevaret og ved kajen står en jernbanevogn, som har været brugt til historisk udstilling. Vognen blev givet som gave fra DSB i anledning af det europæiske kulturbyår i 1996.

Også fundamentet til én af kranerne er bevaret.

Hvor jernbanesporene engang gik over havneløbet fra Københavns Godsbanegård til Islands Brygge, står billedhuggerens Harvey Martins (1942-2014) skulpturen “Solskibet”. Den stod tidligere i Kongens Have, hvor den havde titlen “Arken”.

I 2012 blev der etableret en badeanstalt ved Havneparken. Tilbage i tiden var der andre badeanlæg ved Islands Brygge, men de forsvandt, da badevandskvaliteten var får ringe.

Efter at vandet i Københavns Havn er blevet rent nok til at bade i, byggede Københavns Kommune et havnebad efter tegning af arkitekten Bjarke Ingels.

Havneparken er blevet et populært opholdssted for københavnerne om sommeren.

I Havneparken ligger Islands Brygge Kulturhus, der åbnede i 2000. Bygninger er tegnet af arkitektfirmaet Fogh og Følner.

I den sydlige ende af Havneparken ligger to granitvalser fra Dansk Soyakagefabrik, der lå her indtil omkring 1990. Valserne var i brug i “Pressesiloen”, der ses i baggrunden til venstre. Her blev soyabønner presset til olie m.m.