Falkoner Allé

Vejen er opkaldt efter Falkonergården, hvor der fra 1664 var opdræt af falke, der blev brugt til jagt på Frederiksberg Slot.

Indtil begyndelsen af 1800-tallet blev gården brugt til falkene, men fik så andre formål. F.eks. var her i 1800-tallet sæbe- og stearinlysfabrik.

Falkonergården lå omkring den nuværende Falkoner Allé 118. Bygningerne er i dag helt forsvundet, men hvor gården lå, blev der i 1918 opført en villa

Herunder ses en tegning fra 1900 af gårdens sidste bygninger som forsvandt helt i 1927.

Falkoner Allé fandtes allerede i slutningen af 1600-tallet, hvor den sammen med >Allégade var den nordlige tilkørsel til Frederiksberg Slot.

Udsnit af kort fra 1770, hvor man ser Falkoner Allé mellem Falkonergården (i midten øverst) og Frederiksberg Have (nederst til venstre).

Alléen var oprindeligt lukket for almindelig færdsel og afspærret med bomme. Ved Ladegårdsåen i den nordlige ende, var alléen ført over en bro, og her lå traktørstedet Åhuset.

Ved Falkoner Allé lå flere landsteder, f.eks. TeglgårdenSindshvile, Mariendal, der har givet navn til Mariendalsvej og Rolighed som Rolighedsvej har fået navn efter