Hansstedvej

Vejen har navn efter Hansstedgård. Gården var i begyndelsen af 1800-tallet ejet af Hans Andersen, som den blev opkaldt efter.

Hansstedvej blev anlagt omkring 1930.

Udsnit af kort over København, 1929.

Hanstedgård forsvandt forud for opførelsen af Hanssted Skole i 1955.

Ved Hansstedvej ligger Dæmningens Brandstation (herunder). Den blev opført i 1945 efter tegninger af stadsarkitekt F. C. Lund.

Stationen bruges ikke længere af brandvæsenet, og bliver fremover indrettet til plejeboliger.