Spring til indhold

Brønshøjparken

Parken er anlagt i 1930’erne omkring den naturlige sø, Louisehullet.

Vi ved ikke, hvem den Louise var, som gav søen navn.

I 1920’erne lå der et vaskeri her, som formentlig har udnyttet søens vand. Der blev også skåret is i søen om vinteren, og isen blev brugt til nedkøling.

Louisehullet har stået i forbindelse med Degnemosen.

I Brønshøjparken stor Svend Lindharts (1898-1989) skulptur “Moder med børn”, der blev opstillet her i 1940.