Spring til indhold

Vestergårdsvej

Vejen er opkaldt efter Vestergård, der lå i området. Gården var flyttet ud fra Utterslev landsby sammen med bl.a Østergård, der lå tæt på Vestergård.

Udsnit af kort over København med nærmeste omegn, 1903. (Københavns Stadsarkiv). Borups Allé går i venstre side.

Vejen er anlagt omkring 1914, hvor det første byggeri på vejen blev opført. Det var den U-formede karré, der ligger mellem Vestergårdsvej og Rørsangervej. Den blev tegnet af arkitekterne Povl Baumann (1878-1963) og Ivar Bentsen (1876-1943).

Bygherren var Arbejderforeningen af 1865 og boligerne var små, men billige, så de gav arbejderfamilierne mulighed for at bo i lidt friere omgivelser, en de tæt bebyggede brokvarterer.

Bebyggelsen var usædvanlig, dels ved sin størrelse, dels fordi den var et forvarsel om en ny tids byggeri, hvor man forlod de lukkede karréer og planlagde det grønne område som en integreret del af komplekset. Imellem blokkene lå små kolonihaver, og mod syd foldede huset sig om en stor, åben grønning.

Midt på facaden ud til grønningen, sidder et relief udført af Johannes Bjerg. Oprindeligt var der planlagt en kirke på grønningen, som skulle være tegnet af Mogens Koch, men den blev aldrig til noget.

Et noget anderledes hus på Vestergårdsvej er Hustømrernes stiftelse, der ligger i nr. 2-12. Den blev opført i 1921 med Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952) som arkitekt. De markerede søjler i nybarok stil harmonerer ikke med kvarterets øvrige byggeri.