Vognmagergade

DSC_0195 RES

Gaden hed i 1500-tallet Vognmandsgade, og det blev i løbet af 1700-tallet til Vognmagergade. Formentlig har der boet vognmænd i gaden, men altså næppe vognmagere.

Vognmagergade er i dag domineret af nyere bygninger.

På begge sider af gaden ligger komplekset af kontorbygninger, der blev opført for Gutenberghus fra 1911 og frem. Første etape af bygningen mellem Vognmagergade og Gothersgade er tegnet af arkitekten Bernhard Ingemann (1869-1923) og en senere udvidelse af Alf Cock Clausen (1886-1983).

Mellem Vognmagergade og Pilestræde ligger også en del af Gutenberghus-komplekset, og de to dele er forbundet med en glasdækket gangbro, der er forsynet med et stort ud. Broen er tegnet af Cock Clausen i midten af 1930’erne.

DSC_0496 RES

I gaden ligger også det store kontorhus mellem Lønporten og Sjæleboderne, der blev opført for Københavns Belysningsvæsen i 1912-1913. Huset er tegnet af arkitekterne Gustav Bartholin Hagen (1873-1941) og Rolf Schroeder (1872-1948).

I karrén mellem Sjæleboderne og Møntergade ligger Møntergården, der er opført i 1916 for grosserer A.C. Illum og er tegnet af arkitekten H.P. Jacobsen (1877-1943).