Vognmagergade

Gaden hed i 1500-tallet Vognmandsgade, og det blev i løbet af 1700-tallet til Vognmagergade. Formentlig har der boet vognmænd i gaden, men altså næppe vognmagere.

Indtil saneringen af Brøndstræde-kvarteret boede her en del af byens dårligst stillede. (Se nærmere under Lønporten). På billedet ses Store Brøndstræde til højre.

Vognmagergade er i dag domineret af nyere bygninger. På begge sider af gaden ligger komplekset af kontorbygninger, der blev opført for Gutenberghus fra 1911 og frem. Første etape af bygningen mellem Vognmagergade og Gothersgade er tegnet af arkitekten Bernhard Ingemann (1869-1923) og en senere udvidelse af Alf Cock Clausen (1886-1983).

Mellem Vognmagergade og Pilestræde ligger også en del af Gutenberghus-komplekset, og de to dele er forbundet med en glasdækket gangbro, der er forsynet med et stort ur. Broen er tegnet af Cock Clausen i midten af 1930’erne.

DSC_0496 RES

I gaden ligger også det store kontorhus mellem Lønporten og Sjæleboderne, der blev opført for Københavns Belysningsvæsen i 1912-1913. Huset er tegnet af arkitekterne Gustav Bartholin Hagen (1873-1941) og Rolf Schroeder (1872-1948).

Den gamle bebyggelse på Vognmagergades sydside omkring 1914. Tegning af Kristian Kongstad.

I karrén mellem Sjæleboderne og Møntergade ligger Møntergården, der er opført i 1916 for grosserer A.C. Illum og er tegnet af arkitekten H.P. Jacobsen (1877-1943).