Spring til indhold

Vognmagergade

Gaden hed i 1500-tallet Vognmandsgade, og det blev i løbet af 1700-tallet til Vognmagergade. Formentlig har der boet vognmænd i gaden, men altså næppe vognmagere.

Indtil saneringen af Brøndstræde-kvarteret boede her en del af byens dårligst stillede. (Se nærmere under Lønporten). På billedet ses Store Brøndstræde til højre.

Vognmagergade er i dag domineret af nyere bygninger. På begge sider af gaden ligger komplekset af kontorbygninger, der blev opført for Egmonts H. Petersens trykkeri- og forlagsvirksomhed Gutenberghus fra 1911 og frem.

Første etape af bygningen mellem Vognmagergade og Gothersgade er tegnet af arkitekten Bernhard Ingemann (1869-1923) og en senere udvidelse af Alf Cock Clausen (1886-1983).

Mellem Vognmagergade og Pilestræde ligger også en del af Gutenberghus-komplekset, og de to dele er forbundet med en glasdækket gangbro, der er forsynet med et stort ur. Broen er tegnet af Cock Clausen i midten af 1930’erne.

DSC_0496 RES

I gaden ligger også det store kontorhus mellem Lønporten og Sjæleboderne, der blev opført for Københavns Belysningsvæsen i 1912-1913. Huset er tegnet af arkitekterne Gustav Bartholin Hagen (1873-1941) og Rolf Schroeder (1872-1948).

Den gamle bebyggelse på Vognmagergades sydside omkring 1914. Tegning af Kristian Kongstad.

I karrén mellem Sjæleboderne og Møntergade ligger Møntergården, der er opført i 1916 for grosserer A.C. Illum og er tegnet af arkitekten H.P. Jacobsen (1877-1943).