Spring til indhold

Holsteinsgades Skole

Holsteinsgades Skole er tegnet af arkitekten Osvald Langballe (1859-1936). Herover ses hans tegning til skolen fra 1908.

Skolen åbnede i 1909 og havde fra starten 26 klasseværelser samt faglokaler til håndgerning, naturfag og tegning samt et skolekøkken. I kælderen var der et køkken og lokale til bespisning af børnene.

Mod Livjægergade lå inspektørboligen (se tegningen øverst), men den er idag nedrevet og erstattet af en udvidelse af skolens bygninger.

I gården ligger skolens gymnastikhus, der er i to etager – én for drenge og én for piger.

I dag er skolen en del af Langelinieskolen.