Spring til indhold

Mosedalsvej

Nord for Valby landsby lå tidligere et moseområde, som har inspireret til vejnavnet.

Mosen blev efter sigende brugt til at begrave spedalske, og det gag stof til overtro om spøgeri derude.

Udsnit af Monumentalplan over København. Udarbejdet af Franz Sedivy 1897 (Københavns Stadsarkiv).

Den sydligste del af Mosedalsvej blev anlagt i slutningen af 1890’erne og vejen er siden forlænget nordpå.

På vejen findes nogle af de ældste, bevarede huse i Valby.

På gavlen til Mosedalsvej 9 (til venstre på billedet herunder), er et gavlmaleri udført i 2013 af den andalusiske kunstner Malakkai. Det oprindelige maleri er dog siden malet over af graffitikunstnere.

Ved Mosedalsvej ligger Nordisk Films studier. Filmselskabet blev grundlagt i 1906, og etablerede sig her fra starten.

En del af filmoptagelserne er gennem tiden foregået i de omliggende gader, f.eks. i Asta Nielsen Strædet.

Én af Nordisk Films meget benyttede instruktører har givet navn til Erik Ballings Vej.

På hjørnet af Skelmosevej ligger Hellebro (herunder), der er et værested for unge hjemløse. Bygningen er en tidligere industribygning, som er ombygget til formålet af Henning Larsen Architechts.