Spring til indhold

Nordens Plads

Pladsen fik sit navn i 1968 fordi den ligger overfor en række ejendomme på Roskildevej, der er opkaldt efter Frederiksbergs nordiske venskabsbyer, Bærum, Havnefjord, Tavastehus og Uppsala.

Nordens Plads blev bebygget fra 1950’erne og frem og var planlagt som en helt selvstændig by, der rummede de fleste af de funktioner, som beboerne havde brug for.

På Nordens Plads ligger det 30 etager høje beboelseshus Domus Vista. Huset er 102 meter højt og tegnet af arkitekten Ole Hagen (1913-1984).