Spring til indhold

Julius Bloms Gade

Tømrermester Julius Blom (1815-1900) ejede nogle grunde i området, hvor gaden ligger i dag. Han fik opført beboelsesejendom her og andre steder på Nørrebro.

Blom var også i en periode medlem af Københavns Borgerrepræsentation og en ledende skikkelse i Københavns brandvæsen.

Julius Blom. Foto af J. Petersen og søn (Det Kgl. Bibliotek).

I Julius Bloms Gade ligger en del af Husumgades Skole (herunder).