Allehelgens Kirke

Allehelgens Kirke RES
Da bebyggelsen langs Holmbladsgade, og sidegaderne kom til i årene omkring 1900, hørte det nye kvarter til Nathanaels Kirkes sogn.

Men fra 1924 udskiltes området fra >Badensgade og ud til Øresundskysten som et selvstændigt sogn, der fik sin egen kirke, Allehelgens Kirke.

Kirken blev opført fra 1924, og blev tegnet af arkitekten Thomas Havning (1891-1976). Han fik 1. præmie i en udskrevet konkurrence om tegninger til kirken.

I starten bestod kirken blot af krypten, som primært lå under jordoverfladen. Ydermurerne over jorden var derfor i de første år kun få meter høje og avisen “Social-Demokraten” skrev, at kirken var smagløs og skamskændede kvarteret.

I 1932 var den egentlige kirke færdig og havde nu hele 550 siddepladser. Byggeriet blev finansieret af midler fra københavnske kirkefonde og indsamlinger forskellige steder i landet, bl.a. på Århusegnen.

På grund af den høje krypt, der bruges som mødesal, er indgangen til det egentlige kirkerum ad en høj trappe i vestgavlen.

Allehelgens Kirke (3) RES

Allehelgens Kirke har ikke noget tårn, men en tagrytter, hvor kirkens klokker er anbragt.