Spring til indhold

Ryesgade (Østerbro)

Ryesgade ligger dels på Østerbro, dels på Nørrebro. Den er delt over af Fredensgade.
Læs om gadens Nørrebro-del her.

Gaden er opkaldt efter general Olaf Rye (1791-1849), der faldt i kampen ved Fredericia i 1849. Også sidegaderne i kvarteret har navne efter militærpersoner fra 1800-tallets krige, f.eks. TrepkasgadeLundingsgade og Helgesensgade.

Ryesgade blev anlagt i 1860’erne over blegdammene (se nærmere under Blegdamsvej). I de følgende årtier skød et tæt bebygget boligkvarter op. På kortet herunder, der er tegnet i 1860, ses den skitserede gade mellem Sankt Hans Gade og Østerbrogade.

Hele Ryesgade var en del af en overordnet plan for bebyggelse af de københavnske kvarterer udenfor voldene, som blev vedtaget i 1875. Gaden skulle dels løse problemet med udstykning af de lange og smalle blegegrunde, dels skabe plads til en kloakledning langs søen.

Gaden blev imidletid ikke anlagt på én gang, men i flere etaper. Omkring Irmingersgade blev vejen først anlagt i 1880’erne. Derfor havde Ryesgade to blinde dele, fra hhv. syd og nord – til stor irritation for beboerne. En løjtnant, der boede i gaden var dog meget godt tilfreds, for han gav undervisning i at cykle, og det passede godt på en blind vej.

I Ryesgade ligger to kirker, Nazareth Kirke og Fredens Kirke.

Ryesgade har været præget af en blanding af bolig og industri. I Ryesgade 51-53 lå maskinfabrikkenn Nielsen & Winther.  Den startede i bygninger ud mod Blegdamsvej, men flyttede hertil i årene onkring 1. Verdenskrig. Bygningskomplekset er tegnet af arkitekten Frederik Wagner (1880-1946). I dag bruges byningerne bl.a. af Udlændingestyrelsen (billedet herunder).

I Ryesgade 101 ligger Ryesgades Skole (billedet herunder), der startede her i begyndelsen af 1880’erne.

Skolen var i 1906 Københavns største med over 1.900 elever.

Skolen er i dag en del af Sortedamskolen.

Overfor Nazareth Kirke ligger Soldenfeldts Stitelse (billeder herunder), der er beskrevet under Sortedam Dossering.

Ved Ryesgade 105 lå i årene 1893-1906 Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, som herfra flyttede til et nyanlagt kabelværk på La Cours Vej på Frederiksberg.