Spring til indhold

Halmtorvet

Københavns halmtorv lå oprindeligt ved Vester Voldgade mellem Farvergade og Løngangsstræde.

Da man begyndte på anlægget at Rådhuspladsen i 1880’erne, blev handelen med halm flyttet til Ny Stormgade – en øde gadestrækning på Vesterbro, hvor jernbanen til Roskilde tidligere havde gået.

Udsnit af kort over Vesterbro m.m 1890 (Københavns Stadsarkiv).

Tanken var, at Stormgade skulle forlænges henover Tivolis grund og føres videre forbi det nyanlagte Kvægtorv.

I 1897 blev denne gade dog omdøbt til Halmtorvet. Vejforbindelsen til Indre by blev i stedet ført syd om Tivoli og blev til Tietgensgade.

Halmtorvet. Foto af Orla Michael Bock. 1905 (Københavns Museum)
Halmtorvet. Foto af Orla Michael Bock. 1905 (Københavns Museum)

Det nye halmtorv havde større kapacitetet end før: Der var plads til 200 vognlæs halm, hvor der på det gamle torv kun var plads til 120. Torvedagene var onsdag og lørdag.

Efter 1945 ophørte handlen med halm på Halmtorvet.

Fra 1878 og frem til 1930’erne opførtes ved Halmtorvet de kvægtorve og slagtehuse, der under ét kaldes Kødbyen.

Den imponerende bygning mellem Viktoriagade og Lille Istedgade (Halmtovet 12-16 – herover), er opført som Centralbanehotellet i 1899. Det skiftede senere navn til Hotel Carlton.

Ved siden af hotellet ligger Borgenhus, der er en kontorbygning fra 1961 (herover). Den bruges i dag som politistation.

Halmtorvet 29 (på hjørnet af Skelbækgade – herunder) var fra 1863 hjemsted for medicinalfabrikken A/S Alfred Benzon