Prøvestens Allé

Vejen er opkaldt efter søfortet Prøvestenen ud for Amagers østkyst.

Prøvestens Allé er sammen med Kongedybs Allé en del af Villagrundejerforeningen Øresund, der er beskrevet nærmere under Sixtusvej.