Ny Østergade

Gaden blev anlagt i 1870’erne, hvor den blev ført igennem det belastede kvartér, hvor bl.a. Peter Madsens Gang lå.

Det var Det Kjøbenhavnske Byggeselskab med arkitekten Ferdinand Meldahl og industrimanden C. F. Tietgen i spidsen, der opkøbte alle ejendomme mellem Peder Madsens Gang og Kongens Nytorv for at rive dem ned og bygge et langt mere mondænt kvarter, der i dag bl.a. omfatter Ny Østergade og Hovedvagtsgade.

Et par år efter år 1900 blev Ny Østergade forlænget frem til Christian den IX.’s Gade.

Dermed forsvandt den blinde Lille Regnegade, og samtidig blev den lille smøge, Didrik Badskjærs Gang, der gik mellem Store Regnegade og Grønnegade, nedlagt. Gaden havde navn efter Københavns rådmand, Didrik Badskjær, der i 1600-tallet anlagde boliger til fattigfolk her.

Kort 1840-1841 (Sterm)