Spring til indhold

Knippelsbro

Før Christianshavn blev anlagt, var der en færgeforbindelse mellem Amager og Sjælland. Formentlig har færgen på amagersiden lagt til ved en tange eller måske anlagt mole, der lå omtrent hvor Knippelsbro ligger i dag.

Molen lå måske på det såkaldte “Kivenæs”, der hed sådan fordi der opstod kiv blandt passagerne, når de skulle vente på færgen.

Broforbindelsen mellem Sjælland og Christianshavn blev anlagt omkring 1620. Broen kaldtes til at begynde med Den Store Amagerbro, men fik formentlig i 1700-tallet navnet Knippelsbro. Man har forklaret navnet med, at den ansvarlige for broen var rådmand Hans Knip, men det kan også skyldes, at broen var lavet af ”knipper”, altså træstave.

Oprindeligt lå broen lidt nordligere end i dag. Den mødte Christianshavn omtrent, hvor den sydligste af Udenrigsministeriets bygninger er nu, og en lille gade, Brogade førte trafikken op til Christianshavns Torv.

I 1700-tallet var Knippelsbro så faldefærdig, at det måtte sættes i stand. Det blev amagerbønderne, der som pligtarbejde skulle køre jord til broen.

knippelsbro-i-tyvernemaa-vaere-1820erne-efter-bruun-res

Helt frem til 1869 var broen den oprindelige fra 1600-tallet, men så blev den udskiftet med en ny.

Opgaven blev overdraget til Burmeister & Wains skibsværft på Christianshavn. Broen ses på tegningen herunder fra 1872.

I 1937 opførtes endnu engang en ny bro. Den var tegnet af arkitekten Kaj Gottlob (1887-1976). Broen er i dag fredet.

dsc_0222-res
Brotårnet på den nuværende Knippelsbro.

I dag hedder passagerne hhv. nord og syd for Torvegade Knippelsbrogade.