Knippelsbro

Før Christianshavn blev anlagt, var der en færgeforbindelse mellem Amager og Sjælland. Formentlig har færgen på amagersiden lagt til ved en tange eller måske anlagt mole, der lå omtrent hvor Knippelsbro ligger i dag.

Broforbindelsen mellem Sjælland og Christianshavn blev anlagt omkring 1620.

Broen fik navnet Knippelsbro. Man har forklaret navnet med, at brofogeden hed Hans Knipp, men det kan også skyldes, at broen var lavet af ”knipper”, altså træstave.

1839-koebenhavn-croip

Oprindeligt lå broen lidt nordligere end i dag. Den mødte Christianshavn omtrent, hvor den sydligste af Udenrigsministeriets bygninger er nu, og en lille gade, Brogade førte trafikken op til Christianshavns Torv.

knippelsbro-i-tyvernemaa-vaere-1820erne-efter-bruun-res
I 1700-tallet var Knippelsbro så faldefærdig, at det måtte sættes i stand. Det blev amagerbønderne, der som pligtarbejde skulle køre jord til broen.

dsc_0222-res

Nuværende Knippelsbro tegnet at arkitekt Kaj Gottlob og bygget 1937.

I dag hedder passagerne hhv. nord og syd for Torvegade Knippelsbrogade.